Korkeakoulu-uudistus – taasko?

Korkeakoulujen kehittämisestä käytävä keskustelu on käynnissä – taas, voisi joku sanoa. Uskon, että osaa korkeakouluväestä jatkuva kehittäminen varmasti hengästyttää.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on ollut virittämässä keskustelua. Saamme siis sitä mitä on tilattu. Olennaista on kuitenkin se, mihin seuraavalla uudistuksella pyritään ja miten se tehdään.

Arenen viestinä on ollut, että seuraavassa vaiheessa on syytä tarkastella koko korkeakoulujärjestelmää. Muuten harhaudutaan helposti osaoptimoinnin puolelle. Tilanne on kokonaistarkastelun kannalta hyvä. Lainsäädäntö on kummallakin sektorilla uusittu ja esimerkiksi rahoitusmallit ovat hyvin samantapaisia.

Seuraavassa vaiheessa on syytä miettiä sitä, miten yliopistot ja ammattikorkeakoulut kokonaisuutena palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä. Miten varmistetaan laadukas ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä korkeatasoinen osaaminen työelämälle?

Mitä lähtökohtia seuraavalle korkeakoulujärjestelmän uudistukselle sitten pitäisi asettaa? Tässä mielestäni viisi keskeisintä näkökulmaa:Arene logo

  1. Korkeakoulujärjestelmän kehittäminen on nähtävä investointina
  2. Työelämä tarvitsee erilaisia tutkintoja
  3. Korkeakoulujen profilointia on kehitettä
  4. Alueet voivat vaatia erilaisia ratkaisuja
  5. Tavoitteena on oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen järjestelmä

Seuraavissa blogeissani tulen avaamaan näitä näkökulmia tarkemmin.