Korkeakoulu-uudistus – taasko?

Korkeakoulujen kehittämisestä käytävä keskustelu on käynnissä – taas, voisi joku sanoa. Uskon, että osaa korkeakouluväestä jatkuva kehittäminen varmasti hengästyttää.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on ollut virittämässä keskustelua. Saamme siis sitä mitä on tilattu. Olennaista on kuitenkin se, mihin seuraavalla uudistuksella pyritään ja miten se tehdään.

Arenen viestinä on ollut, että seuraavassa vaiheessa on syytä tarkastella koko korkeakoulujärjestelmää. Muuten harhaudutaan helposti osaoptimoinnin puolelle. Tilanne on kokonaistarkastelun kannalta hyvä. Lainsäädäntö on kummallakin sektorilla uusittu ja esimerkiksi rahoitusmallit ovat hyvin samantapaisia.

Seuraavassa vaiheessa on syytä miettiä sitä, miten yliopistot ja ammattikorkeakoulut kokonaisuutena palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä. Miten varmistetaan laadukas ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä korkeatasoinen osaaminen työelämälle?

Mitä lähtökohtia seuraavalle korkeakoulujärjestelmän uudistukselle sitten pitäisi asettaa? Tässä mielestäni viisi keskeisintä näkökulmaa:Arene logo

  1. Korkeakoulujärjestelmän kehittäminen on nähtävä investointina
  2. Työelämä tarvitsee erilaisia tutkintoja
  3. Korkeakoulujen profilointia on kehitettä
  4. Alueet voivat vaatia erilaisia ratkaisuja
  5. Tavoitteena on oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen järjestelmä

Seuraavissa blogeissani tulen avaamaan näitä näkökulmia tarkemmin.

Hakijalle ja kumppanille

Tämä blogi pitäisi aloittaa, kuin ennen vanhaan päiväkirja: Kirjoitan sinulle nyt ensimmäistä kertaa…

Hakijat ja yhteistyökumppanit ovat Humakille ensiarvoisen tärkeitä. Teille teemme työtämme, teidän menestyksenne on meidän tavoitteemme. Hakijat ovat tulevia opiskelijoitamme, joiden osaamista ja valmiuksia pääsemme yhteistyössä kehittämään.

Yhteistyökumppanit ovat keskeisiä kontaktejamme työelämässä. Teidän kauttamme saamme tiedon työelämän muutoksista ja koulutustarpeista. Mitä tiiviimpi yhteistyömme on, sitä paremmin voimme ymmärtää tehtäväämme.

Ensimmäinen kerta liittyy uusiin www-sivuihimme. Ne on rakennettu teitä varten. Sivut ovat Humakin näyteikkuna maailmaan. Pyrimme sivujemme kautta kertomaan toiminnastamme, tavoitteistamme ja siitä uudesta tiedosta ja osaamisesta, jota tuotamme käyttöönne.

Toivottavasti löydätte tarvitsemaanne tietoa sivuiltamme, olit sitten miettimässä uraasi ja koulutustasi tai kehittämässä yrityksesi tai organisaatiosi toimintaa.

Onneksi tämä kirjoitus ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun Humak lähestyy hakijoitaan ja kumppaneitaan. Kumppanuudella kehittäminen, yhdessä rakentaminen, on ollut Humakin toimintatapana jo pitkään.

Uusimmassa strategiassa yhteistyösuhteen kehittäminen nousi määrääväksi asiaksi. Visiomme kuuluu: Työelämäkumppanit ja Humak tekevät yhdessä toimialojensa tulevaisuutta.

Visio on velvoittava, sillä se tähtää Humakin toimintatavan kehittämiseen symbioosiksi työelämäkumppaneiden kanssa. Humak on väline, hyväntekokone, joka on teidän käytettävissänne. Toivottavasti haluatte hyödyntää meidän osaamistamme ja asiantuntemustamme. Me sparraamme teitä, sparratkaa te meitä.

 

Tapio Huttula, rehtori, Humak